Paño Piloto Entero

PILOTO ENTERO 10 x 1′ 1/2 x KG
PILOTO ENTERO 10 x 1′ x KG
PILOTO ENTERO 10 x 2′ x KG
PILOTO ENTERO 12 x 1′ 1/2 x KG
PILOTO ENTERO 12 x 1′ x KG
PILOTO ENTERO 12 x 2′ x KG
PILOTO ENTERO 3 x 1 1/2′ x KG
PILOTO ENTERO 3 x 1′ x KG
PILOTO ENTERO 3 x 2′ x KG